Avel och uppfödning

SSUK är bla intresserad av att


  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser

Klicka på länken ovan för vetande om hundens fantastiska lukt organ!


Av Bengt Silverin