Förtroendevalda

Nästa styrelsemöte:

22 Juni kl 19:00

Styrelse

 SSUKs bankgiro 204-5185

Ordförande

Jonas Öhrn

Sjunnerups Gård

243 93 Höör

tel 0413 540430

mail ordforande@ssuk.se


Vice ordförande

Carina Lundgren

mail

carina.lundgren@ssuk.se

Sekreterare

Eva Ohlsson

Ryssboll 11

755 96 Uppsala

tel 070 5368017

mail sekreterare@ssuk.se


Kassör

Monika Ekman

Svanstigen 9

186 91Vallentuna

tel 070 7263331

mail kassor@ssuk.se

Ledamot

Eva Kovac

tel 070 7910414

mail eva.kovac@ssuk.se

Suppleant

Monika Pettersson

Falkgatan 10

364 35 Klippan

tel 070-918395

mail monika.pettersson@ssuk.se

Ledamot

Torsten Hagsäter

Settervägen 30

302 64 Halmstad

tel 076 3363775

mail torsten.hagsater@ssuk.se

Tomtehund

På Stockholmsutställningen 2019

Basenji

Ägare och bostadsort okänd

gillar hundgodis och att sova i soffan

Ledamot

Lena Björklund


Flädergatan 11

335 31 Gnosjö

tel 070 8395546

mail lena.bjorklund@ssuk.se

Observera:

Allt arbete som alla förtroendevalda inom styrelsen och övriga delegerade gör, gör det utan ersättning.

Allt sker frivilligt och på ideel basis!

Är det någon gång någon som får pengar så är det för egna utlägg.tex resersättning.

Revisorer

Roland Löfblad

tel 070 5420609


Ritva Lindström

mail ritva.lindstrom@ssuk.seRevisorssuppleanter

Claes Bergström                       Christina Bjerstedt-Ohlsson

Valberedning

Sammankallande
Karin Sjöholm Östlund

Räften 354          
247 91 Södra Sandby

tel 046 58549

mob 070 7988946

akita@akita.se
Lotta Andersson                                               

Jörel Saeland