Förtroendevalda

Ordförande

Carina Lundgren

Styrelse

Vice ordförande

Jonas Öhrn

Sekreterare

Eva Ohlsson

 SSUKs bankgiro 204-5185

Kassör

Monika Ekman

mail

ordforande@ssuk.se

tel 0413 540430

mail ordforande@ssuk.se


Ryssbol 3

741 78 Uppsala

tel 070 5368017

mail sekreterare@ssuk.se


Svanstigen 9

186 91Vallentuna

tel 070 7263331

mail kassor@ssuk.se

Ledamot

Eva Kovac

tel 070 7910414

mail eva.kovac@ssuk.se

Ledamot

Jamie Sandh


Ledamot

Torsten Hagsäter

Settervägen 30

302 64 Halmstad

tel 076 3363775

mail torsten.hagsater@ssuk.se

Suppleant+Kassör

Monica Ekman

Ledamot

Monika Petersson

Falkgatan 10

364 35 Klippan

tel 070-9918395

mail monica.petersson@ssuk.se

Suppleant

Katarina Svensson

tel 0700-341347

mail jamie.sandh@ssuk.se

Svanstigen 9

186 91Vallentuna

tel 070 7263331

mail kassor@ssuk.se

Lyse- Berga 140

458 92 Lysekil

tel 0725 893299

mail katarina@ssuk.se

Revisorer

Per Schröder- Hörnell                mail: revisor@ssuk.se

Elisabeth SpillmanSuppleanter

Claes Bergström 

Marie Callert

Valberedning

Sammankallande
Karin Sjöholm Östlund

Räften 354          
247 91 Södra Sandby

tel 046 58549

mob 070 7988946

akita@akita.se
Lotta Andersson                                               

Eva Andersson