Förtroendevalda

Nästa styrelsemöte:

23 Mars kl 19:00

Styrelse

 SSUKs bankgiro 204-5185

Ordförande

Jonas Öhrn

Sjunnerups Gård

243 93 Höör

tel 0413 540430

mail ordforande@ssuk.se


Vice ordförande

Carina Lundgren

mail

carina.lundgren@ssuk.se

Sekreterare

Eva Ohlsson

Ryssboll 11

755 96 Uppsala

tel 070 5368017

mail sekreterare@ssuk.se


Kassör

Monika Ekman

Svanstigen 9

186 91Vallentuna

tel 070 7263331

mail kassor@ssuk.se

Ledamot

Eva Kovac

tel 070 7910414

mail eva.kovac@ssuk.se

Suppleant

Monika Pettersson

Falkgatan 10

364 35 Klippan

tel 070-918395

mail monika.petterson@ssuk.se

Ledamot

Torsten Hagsäter

Settervägen 30

302 64 Halmstad

tel 076 3363775

mail torsten.hagsater@ssuk.se

Tomtehund

På Stockholmsutställningen 2019

Basenji

Ägare och bostadsort okänd

gillar hundgodis och att sova i soffan

Ledamot

Lena Björklund


Flädergatan 11

335 31 Gnosjö

tel 070 8395546

mail lena.bjarklund@ssuk.se

Revisorer

Roland Löfblad

tel 070 5420609


Ritva Lindström

mail ritva.lindstrom@ssuk.seRevisorssuppleanter

Claes Bergström                       Christina Bjerstedt-Ohlsson

Valberedning

Sammankallande
Karin Sjöholm Östlund

Räften 354          
247 91 Södra Sandby

tel 046 58549

mob 070 7988946


Ledamöter


Lotta Andersson                                                Jörel Saeland