Kommitéer och funktionärer

Kommitéer och funktionärer

Arkivkommitén


Eva Ohlsson,  Sammankallande

Lena Björklund

Domar- och Standardkommitén


Carina Lundgren,  Sammankallande

Jonas Öhrn

Karin Sjöholm Östlund, Adjungerad

Hemsida och sociala media

mail: web@ssuk.se

Torsten Hagsäter, Sammankallande


Rasklubbskommitén


Jonas Öhrn, Sammankallande

Carina Lundgren

Daniel Grankvist, Adjungerad

BPH-kommitén

Mail: bph@ssuk.se


Lena Björklund, Sammankallade

Mobil: 070 8395546


Louise adamsson

Beskrivare på BPH och MH

mobil 0761881739 

Gunsan Engström

Testledare på BPH

mobil 070 7916352


Maritha Dahlqvist

Mobil: 0735889764


Marie Regnér

Mobil: 073 0494278

Avelskommitén


Carina Lundgren,  Sammankallande

Eva Ohlsson

Eva Kovac

Monica Pettersson

Domarkonferenskommitén


Monica Ekman,  Sammankallande

Carina Lundgren

Eva Ohlsson

Lena Björklund

Monika Pettersson

Informationskommitén


Torsten Hagsäter, Sammankallande

Jamie Sandh


Utställningskommitén


Carina Lundgren, Sammankallande

Eva Kovac

Lena Björklund

Monika Pettersson

Jamie Sandh

Karin Sjöholm Östlund, Katalog PC