Kommittér och funktionärer

Kommittér och funktionärer

Arkivkommittén


Eva Ohlsson,  Sammankallande


Domar- och Standardkommittén


Carina Lundgren,  Sammankallande

Jonas Öhrn

Karin Sjöholm Östlund, Adjungerad

Hemsida och sociala media

mail: web@ssuk.se

Torsten Hagsäter, Sammankallande


Rasklubbskommittén


Jonas Öhrn, Sammankallande

Carina Lundgren

Daniel Grankvist, Adjungerad

Avelskommittén


Carina Lundgren,  Sammankallande

Eva Ohlsson

Eva Kovac

Monica Petersson

Domarkonferenskommittén


Monica Ekman,  Sammankallande

Carina Lundgren

Eva Ohlsson

Monica Petersson

Katarina Svensson

Informationskommittén


Torsten Hagsäter, Sammankallande

Jamie Sandh


Utställningskommittén


Carina Lundgren, Sammankallande

Eva Kovac

Monica Petersson

Jamie Sandh

Katarina Svensson

Karin Sjöholm Östlund, Katalog PC