SSUK-Nyheter

Senaste nytt 2021-10-17


Ny kommité som ordnar med BPH på olika platser i Sverige för våra medlemmar.

Ny flik BPH i hemsidan med möjlighet att boka prov på sin hund.

Tid och platser kommer att stå i kalendern allt eftersom.


Ni har väl sett att det finns en bokningslista för Zoom-möten som ras klubbarna får använda?

Kishu ny ras hos oss!