SSUK-Nyheter

Kennelfulmäktige SKK

22–24 oktober 2021 i Göteborg

Lördag 23 oktober 2021 nu börjar det!

Senaste nytt 2021-10-17


Ny kommité som ordnar med BPH på olika platser i Sverige för våra medlemmar.

Ny flik BPH i hemsidan med möjlighet att boka prov på sin hund.

Tid och platser kommer att stå i kalendern allt eftersom.


Ni har väl sett att det finns en bokningslista för Zoom-möten som ras klubbarna får använda?

Kishu ny ras hos oss!