Start

Välkommen till SSUKs hemsida!


Shiba, Lacsar Speak Your Mind ”Eddie”
Shiba, Lacsar Speak Your Mind ”Eddie”
Insänt av Jeanette Gunnarsson Tibro
Norsk Buhund, Freij och QU
Norsk Buhund, Freij och QU
Ägare och fotograf Bengt Silverin
Tysk spets Mittelspitz, Rydnemalms Muni 3år o 3mån
Tysk spets Mittelspitz, Rydnemalms Muni 3år o 3mån
Ägare och fotograf Harrieth Persson
Norsk Buhund, Freij och QU
Norsk Buhund, Freij och QU
Ägare och fotograf Bengt Silverin
Kishu, Akira
Kishu, Akira
Ägare o fotograf: Sofie Bengtsson

 Månadensbild Mars 2021

Lite blandade vinterbilder i väntan på  våren.


Sänd gärna bilder till månadens bild till web@ssuk.seSvenska Spets och Urhunds Klubben- SSUK


SSUK är en specialklubb som bildades1999 för vissa raser inom FCI grupp 5.

Klubben håller varje år 4 egna utställningar och de 15 rasklubbarna håller varje år egna specialutställningar.


Alla som är medlemmar i någon av klubbarna som är anslutna till SSUK är också medlemmar i SSUK.

Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på alla SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som hålls innan mars månads utgång varje år.

SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.


Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet