Start

Välkommen till SSUKs hemsida!VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNING OM ANATOMI med Moa Persson!


SSUK bjuder in till föreläsning med Moa Persson 24 april kl 13.00. Vi är otroligt glada att kunna erbjuda en föreläsning med temat Förstå hundens anatomi för att optimera din avel!


Moa Persson behöver knappast någon presentation - hon är väl känd i hundkretsar, populär både som domare och som föreläsare. Hennes djupa kunskaper i hundens anatomi är allmänt erkända

.
Föreläsningen är öppen för SSUKs rasklubbsmedlemmar och utan avgift. Föreläsningen sker digitalt via Zoom så man måste anmäla sig och lämna den e-postadress man vill ansluta med. Anmälan sker till anatomi@ssuk.se senast den 20 april.


SSUKs styrelse

 Månadensbild April 2021

Basenji njuter av vårsolen.

  från vänster Obama 3 år, MoALie 1 år, Casper 4 år och Smilla 6 år

Ägare Carina Valberg Smedberg


Sänd bilder till manadensbild@ssuk.seSvenska Spets och Urhunds Klubben- SSUK


SSUK är en specialklubb som bildades1999 för vissa raser inom FCI grupp 5.

Klubben håller varje år 4 egna utställningar och de 15 rasklubbarna håller varje år egna specialutställningar.


Alla som är medlemmar i någon av klubbarna som är anslutna till SSUK är också medlemmar i SSUK.

Som medlem i en av våra rasklubbar får man delta på alla SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelse samt bli utsedd som delegat från rasklubben att delta på SSUK fullmäktige som hålls innan mars månads utgång varje år.

SSUK fullmäktige är klubbens styrande organ.


Uppgift och mål

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren
  • skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet