Utställning


Hur du anmäler till SSUKs utställningar


Anmälan till SSUKs utställningar görs normalt via SKKs tjänst Internetanmälan. Där betalar du också din anmälan direkt.


Hund som anmäls till veteranklass och fyller tio år senast på utställningsdagen (avgiftsbefriad veteranklass för hundar på tio år och äldre) anmäls på annat sätt. För mer information, se längre ner på den här sidan.

För att hitta SSUKs utställningar i Internetanmälan, välj din ras och därefter specialklubbsutställningar.


Aktuella SSUK-utställningar


De här länkarna går till informationssidan för respektive utställning här på vår hemsida. Där hittar du uppgifter om utställningsplats, domare, vilken domare som dömer vilken ras, anmälningsavgifter, datum och annan information om utställningen. När PM är klart och nummerlappar skickats ut kan du också hitta PM på informationssidan för utställningen. PM och nummerlappar skickas ut så fort som möjligt, normalt ungefär en vecka innan utställningsdagen.

(Länkarna är inte klara ännu då info saknas att lägga in.)


Nummerlappar och PM


Nummerlappar och PM skickas till den epostadress som angetts i anmälan. Dessa skickas ut så fort som möjligt, normalt ungefär en vecka innan utställningsdagen.

PM publiceras med länk på informationssidan för utställningen samtidigt som nummerlappar skickas ut. Om det inte finns någon länk till PM för utställningen så har nummerlappar inte skickats ut ännu.

Om du saknar möjlighet att skriva ut nummerlappen, säg till i SSUK-sekretariatet på plats i god tid innan bedömningen av din ras börjar, så hjälper vi dig.


Saknad nummerlapp


Om du saknar din nummerlapp, kontrollera först om det finns länk till PM på informationssidan för utställningen (länk finns högre upp på den här sidan). PM publiceras där i samband med att nummerlappar skickas ut, så om PM inte är publicerat så har nummerlappar inte skickats ut ännu.

Om PM för utställningen finns publicerat på hemsidan, kontrollera att mailet med din nummerlapp inte fastnat i ditt spamfilter. Om mailet med din nummerlapp har fastnat i spamfiltret, använd gärna funktionen "inte spam" eller motsvarande för att minska risken för att framtida nummerlappar fastnar i spamfiltret.

Om PM finns publicerat på hemsidan, och du fortfarande inte hittar din nummerlapp efter några timmar, skicka ett mail till utstallning@ssuk.se där du anger vilken utställning det gäller och registreringsnummer på den hund som du saknar nummerlapp för, så undersöker vi vad som har hänt. Bifoga gärna kopia på bekräftelsen från SKK. Alla sådana mail behandlas och vi svarar så fort vi kan.

Om du trots allt detta fortfarande inte har fått din nummerlapp för hunden, säg till i SSUK-sekretariatet på plats i god tid innan bedömningen av din ras börjar, så hjälper vi dig!


Katalog/utställningsprogram


För SSUKs utställningar publiceras katalogen enbart elektroniskt. Det finns alltså inte kataloger att köpa på utställningsplatsen.

Katalogen blir normalt tillgänglig på hemsidan klockan 07.00 på utställningsdagen, och finns därefter att läsa och ladda ner till kl 24.00 nästkommande samma veckodag som utställningsdagen. (Lördag 07.00 till nästkommande lördag 24.00, alternativt söndag 07.00 till nästkommande söndag 24.00.)

Länk till katalogen finns då på förstasidan på SSUKs hemsida. Adressen direkt till den aktuella katalogen finns också utskriven på anslag på utställningsplatsen.

Undantag kan förekomma för det klockslag då katalogen blir tillgänglig.


Medlemskap och medlemsnummer


För att ställa ut på SSUKs utställningar krävs att du är medlem i någon av SSUKs rasklubbar. Utländska utställare är dock undantagna från detta krav.

De flesta av SSUKs anslutna rasklubbar använder sig av SKKs centrala medlemsregisterhantering. Om du är medlem i en sådan SSUK-rasklubb, där du får medlemsavgiftsfaktura och medlemskort via SKK, så anger du ditt medlemsnummer i den rasklubben när du gör din anmälan. Då fylls dina personuppgifter i automatiskt och vi ser direkt att du har ett aktuellt medlemskap.

Om du inom SSUK bara är medlem i rasklubb som inte har medlemsregisterhantering via SKK centralt, anger du som medlemsnummer "00000" och fyller i namn, adress och övriga uppgifter manuellt i anmälan. I så fall kan det hända att vi kontaktar rasklubben för att bekräfta att ditt medlemskap är aktuellt och betalt.


Differentierad anmälningsavgift


Vi har infört differentierad anmälningsavgift, vilket betyder att anmälan är billigare om du anmäler i god tid. Uppgift om brytdatum och avgifter per klass finns på informationssidan för respektive utställning här på vår hemsida. Direktlänkar till informationssidan för aktuella utställningar finns högre upp på den här sidan.


Flerhundsrabatt


Det system med flerhundsrabatt som vi haft tidigare gäller inte längre. Istället gäller numera differentierad anmälningsavgift, vilket betyder att anmälan är billigare om du anmäler i god tid, oavsett om du anmäler en hund eller tio hundar.


Anmälan till veteranklass för hundar över tio års ålder


Veteranklass är fortsatt befriad från anmälningsavgift för hundar som senast på utställningsdagen fyller tio år. Detta kan dock tyvärr inte hanteras av SKKs Internetanmälan.

Endast anmälningar till veteranklass för hundar som senast på utställningsdagen fyller tio år hanteras på detta sätt! Alla andra anmälningar till SSUKs utställningar ska göras via SKKs Internetanmälan.

För att anmäla hund till avgiftsbefriad veteranklass skickar du ett mail till utstallning@ssuk.se. I mailet måste tydligt framgå:

  • att du anmäler till avgiftsbefriad veteranklass
  • vilken utställning du anmäler till (skriv gärna ut både ort och datum)
  • hundens fullständiga, korrekta registreringsnummer
  • hundens ras
  • hundens namn i stamtavlan (eventuella titlar behöver inte skrivas ut)
  • hundens födelsedatum
  • ditt namn, din postort, och om utanför Sverige, land (denna information kommer att publiceras i katalogen som ägare om ägaruppgifter saknas hos SKK)
  • vilken rasklubb inom SSUK du är medlem i, och medlemsnummer om sådant finns (behöver inte anges för utländsk utställare)
  • ett telefonnummer vi kan nå dig på under kvällstid, vid behov
  • den epostadress dit vi ska skicka PM och nummerlapp, om någon annan än den epostadress som anges som avsändare i mailet


Anmälningsmail som inte innehåller alla dessa uppgifter kanske inte kan behandlas!


Sista anmälningstid för veteranklass över tio år är klockan 12:00 (svensk tid) samma dag som är sista anmälningsdag för övriga klasser (vilket datum detta är framgår på informationssidan för den utställning du anmäler till), men vänta inte till sista minuten med att skicka in din anmälan! Om något är oklart, felaktigt eller behöver kompletteras kan det i värsta fall leda till att vi blir tvugna att stryka din anmälan för att vi inte hinner få uppgifterna innan katalogen ska läggas. För att vara på den säkra sidan, skicka gärna anmälan senast några dagar innan sista anmälningsdag. Det är speciellt viktigt att vara ute i god tid om hunden inte tidigare ställts ut på officiell SKK-utställning i Sverige och/eller är uppfödd av utländsk uppfödare.


Bankgiro nr 204-5185

 SSUKs bankgiro

204-5185